Letnia GP Łodzi

Park Julianowski - I bieg/marsz:

Poligon Brus - II bieg/marsz:

Park na Zdrowiu - III bieg/marsz:

Las Łagiewnicki - IV bieg/marsz: